Hyresvillkor

HYRESVILLKOR

Allmänna regler och svensk konsumentlag gäller.
Vi äger produkterna/godset under hela hyresperioden.

Ingen påverkan, tejpning mm får göras på hyrd utrustning/gods utan vårat tillstånd.
Rengöring debiteras kund.
Skador på gods skall omedelbart rapporteras till oss.
Problem med utrustning skall försöka lösas via telefon med oss snarast.
Speciellt när det gäller teknik då handhavande fel står för 98 % av felen.

Produkter (speciellt när det kommer till teknik) får ej lagas av kund om ej vårat tillstånd givits.

Ev. kross debiteras enligt separat prislista (aktuell lista efter samtal).

_____________________________

Med sunt förnuft kommer man långt.
Självfallet få ni sätta en bit papperstejp på undersidan av ett bord om ni tar bort det sen.
Men att tejpa hela undersidan med klibbig packtejp säger sig självt att det är en dum idé.

Hör av er till oss om en produkt mot förmodan har något fel.

 

                                                                                                                                                                                                    Uppdaterade 2021-02-21

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor tillämpas av Flying Flerp vid uthyrning av all lös egendom såsom tält, möbler, grillar, rekvisita, glas, porslin, scener, mattor, dukar, ljud- och ljusanläggning etc.

 

Hyrestid

Hämtning / mottagandet samt återlämning / upphämtning av hyresgodset sker:

Vardagar: helgfri vardag före användningsdagen och återlämning helgfri vardag efter användning.

Helg: helgfri fredag och återlämning / hämtning efterföljande helgfri måndag.

 

Om hyresgodset inte återlämnas på utsatt tid, debiteras ytterligare hyresavgifter löpande tills hyrgodset är returnerat.(om inte annat överenskommits)

 

Hyrespriset avser styckpriser.

 

Skador

Alla uppkomna skador på hyrgodset skall självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren. Detta gäller även transportemballage, vagnar etc. Hyresavgift utgår tills skuld har betalats. Det är absolut förbjudet att göra annan skadegörelse på möblerna såsom t.ex. nita, spika, använda häftstift, skriva på, tejpa på etc.

 

Hyrestagaren har ansvar för all utrustning under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla eventuella skador eller förluster till sitt fulla varuvärde. Flying Flerp  ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med användning eller hantering av hyrgodset.

 

Avbokning/Ändring

Avbokning eller förändrat antal skall ske senast 7 dagar före avhämtning/utlämning. Senare avbokning debiteras med 50% av hyrpriset. (om inte annat överenskommits)

Tänk på att i högsäsong kan det vara svårt att addera om du behöver mer av något så var i god tid.

 

Tält

Grillning får ej förekomma i annat än i de speciellt avsedda grilltälten. Vid egen montering skall tältet med dess tillbehör packas ner på samma sätt som det lämnades ut. Vid återlämning skall tälten vara rengjorda (från t.ex. tejprester och dryckesspill).

 

Tälten måste förankras väl med hänsyn tagit till placering och vindstyrkan. När Flying Flerp monterar markspett är det hyrestagarens ansvar att marken får nyttjas för ändamålet och att det inte ligger el-, tele, fiberkablar, VA-, gasledningar eller dylikt som kan skadas.

 

Gasolvärmare placeras minst 2 från tältets takduk och minst 1 m från tältets sidor. Minst 25% av tältet måste vara helt öppet för syresättningen vid gasolvärmare.

 

Sedvanliga utrymningskrav skall beaktas.

 

Stolar och bord

Trästolar och träbord får inte användas eller förvaras utomhus i regn, snö eller fuktig väderlek, inte heller ställas på blött underlag eller lerig mark.

Utspilld mat och dryck avlägsnas snarast från möblerna som skall återlämnas rena.

 

Glas, bestick och porslin

Diskning ingår, men vid återlämnande skall:

Glasen vara tömda.

Tallrikar och uppläggningsfat etc. avskrapade.

Samtligt glas och tallrikar skall vara förpackade i samma backar/lådor som de levererades i.

 

 

 

Dukar och servetter

Tvätt ingår, men dukar och servetter skall återlämnas torra.

 

Teknisk utrustning

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt, samt att den är lämpad för användandet. Hyrestagaren förbinder sig att hålla utrustningen under uppsikt samt att förvara den i låst utrymme när den ej är i bruk.

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Högtalare, kablar etc. skall vara rengjorda (från t.ex. tejprester, stearinfläckar och dryckesspill). Kablar skall vara ihoprullade som vid utlämnades.

 

Betalsätt

Vi erbjuder följande betalsätt:

Swish, betalkort och till företag även faktura efter sedvanlig kreditupplysning.

 

Vid utebliven betalning av fakturan debiterar vi 60 kr för att påminna er.

 

Integritetspolicy

r du gör din bokning hos oss behöver du uppge vissa personuppgifter. I samband med din bokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. Vi sparar endast nödvändig information för att hantera bokningar och fakturor enligt lagstadgade krav.