Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://flyingflerp.se.

HYRESVILLKOR

Allmänna regler och svensk konsumentlag gäller.
Vi äger produkterna/godset under hela hyresperioden.

Ingen påverkan, tejpning mm får göras på hyrd utrustning/gods utan vårat tillstånd.
Rengöring debiteras kund.
Skador på gods skall omedelbart rapporteras till oss.
Problem med utrustning skall försöka lösas via telefon med oss snarast.
Speciellt när det gäller teknik då handhavandefel står för 98 % av felen.

Produkter (speciellt när det kommer till teknik) får ej lagas av kund om ej vårat tillstånd givits.

Ev. kross debiteras enligt separat prislista (aktuell lista efter samtal).

_____________________________

Med sunt förnuft kommer man långt.
Självfallet få ni sätta en bit papperstejp på undersidan av ett bord om ni tar bort det sen.
Men att tejpa hela undersidan med klibbig packtejp säger sig självt att det är en dum idé.

Hör av er till oss om en produkt mot förmodan har något fel.

 

                                                                                                                                                                                                    Uppdaterade 2021-02-21

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor tillämpas av Flying Flerp AB vid uthyrning av all lös egendom såsom tält, möbler, grillar, rekvisita, glas, porslin, scener, mattor, dukar, ljud- och ljusanläggning etc.

 

Hyrestid

Hämtning / mottagandet samt återlämning / upphämtning av hyresgodset sker:

Vardagar: helgfri vardag före användningsdagen och återlämning helgfri vardag efter användning.

Helg: helgfri fredag och återlämning / hämtning efterföljande helgfri måndag.

 

Om hyresgodset inte återlämnas på utsatt tid, debiteras ytterligare hyresavgifter löpande tills hyrgodset är returnerat.(om inte annat överenskommits)

 

Hyrespriset avser styckpriser.

 

Skador

Alla uppkomna skador på hyrgodset skall självmant påpekas och ersättas av hyrestagaren. Detta gäller även transportemballage, vagnar etc. Hyresavgift utgår tills skuld har betalats. Det är absolut förbjudet att göra annan skadegörelse på möblerna såsom t.ex. nita, spika, använda häftstift, skriva på, tejpa på etc.

 

Hyrestagaren har ansvar för all utrustning under hyrestiden och är skyldig att ersätta alla eventuella skador eller förluster till sitt fulla varuvärde. Flying Flerp ansvarar inte för eventuella skador som uppstår i samband med användning eller hantering av hyrgodset.

 

Avbokning/Ändring

Avbokning eller förändrat antal skall ske senast 7 dagar före avhämtning/utlämning. Senare avbokning debiteras med 50% av hyrpriset. (om inte annat överenskommits)

Tänk på att i högsäsong kan det vara svårt att addera om du behöver mer av något så var i god tid.

 

Tält

Grillning får ej förekomma i annat än i de speciellt avsedda grilltälten. Vid egen montering skall tältet med dess tillbehör packas ner på samma sätt som det lämnades ut. Vid återlämning skall tälten vara rengjorda (från t.ex. tejprester och dryckesspill).

 

Tälten måste förankras väl med hänsyn tagit till placering och vindstyrkan. När Flying Flerp monterar markspett är det hyrestagarens ansvar att marken får nyttjas för ändamålet och att det inte ligger el-, tele, fiberkablar, VA-, gasledningar eller dylikt som kan skadas.

 

Gasolvärmare placeras minst 2 från tältets takduk och minst 1 m från tältets sidor. Minst 25% av tältet måste vara helt öppet för syresättningen vid gasolvärmare.

 

Sedvanliga utrymningskrav skall beaktas.

 

Stolar och bord

Trästolar och träbord får inte användas eller förvaras utomhus i regn, snö eller fuktig väderlek, inte heller ställas på blött underlag eller lerig mark.

Utspilld mat och dryck avlägsnas snarast från möblerna som skall återlämnas rena.

 

Glas, bestick och porslin

Diskning ingår, men vid återlämnande skall:

Glasen vara tömda.

Tallrikar och uppläggningsfat etc. avskrapade.

Samtligt glas och tallrikar skall vara förpackade i samma backar/lådor som de levererades i.

 

 

 

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vilka vi delar dina data med

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Ytterligare information

Hur vi skyddar din information

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Branschkrav om delgivning av information