Hyresvillkor | Flying Flerp


Allmänna regler och svensk konsumentlag gäller.
Vi äger produkterna/godset under hela hyresperioden.

Ingen påverkan, tejpning mm får göras på hyrd utrustning/gods utan vårat tillstånd.
Rengöring debiteras kund.
Skador på gods skall omedelbart rapporteras till oss.
Problem med utrustning skall försöka lösas via telefon med oss snarast.
Speciellt när det gäller teknik då handhavande fel står för 98 % av felen.

Produkter ( speciellt när det kommer till teknik)  får ej lagas av kund om ej vårat tillstånd givits.

Ev kross debiteras enligt separat prislista.( aktuell lista efter samtal)

_____________________________

 

Med sunt förnuft kommer man långt.
Självfallet få ni sätta en bit papperstejp på undersidan av ett bord om ni tar bort det sen.
Men att tejpa hela undersidan med klibbig packtejp säger sig självt att det är en dum idé.

Hör av er till oss om en produkt mot förmodan har något fel.